Voor de komende generatie wordt Nederlands het spannendste vak

Door Yvonne Gerridzen
Uitgever van PLOT26

Nederlands in het VO wordt voor de toekomstige leerlingen wel degelijk spannend.  

Dat is nu niet het geval, dat betoogt onder andere Theo Witte van de RUG. 

Nu is het het vak waar leerlingen voor weglopen: saai, maar ook moeilijk.  En wat heb je er eigenlijk aan, want ‘we kunnen het toch al’? Deze reacties zijn standaard, als ik leerlingen spreek in de klas wanneer ik samen met hen lessen bedenk. Onderzoeken bevestigen dit. De huidige praktijk biedt voor de leerling echt niet genoeg aanknopingspunten om dit vak te verbinden met hun eigen leven en te begrijpen waar het over gaat. Dat moet anders!
Gelukkig kán het ook anders, dat bewijzen veel docenten die met creatieve inzet leerlingen weten te boeien en te activeren.

Dat bewijzen ook de scholen die met onze methode PLOT26 werken. Leerlingen willen heel graag de wereld om hen heen ontdekken. Vooral als ze dat mogen doen op hun eigen manier,  met eigen onderwerpen. Ze lezen dolgraag spannende verhalen, willen leren als ze daarmee ontdekken dat ze beter worden in taal. Ze blijken schrijven een uitdaging te vinden als ze met hun zelf geschreven tekst een voor henzelf relevant doel kunnen bereiken en als dat henzelf raakt. Als leerlingen hun eigen wereld de klas in mogen halen, dan blijkt die wereld een en al Nederlands te zijn. Online geletterdheid, films, beeld, internet, actualiteit, spanning in fictie en literatuur, competitie en serious gaming, je mening vormen over actuele onderwerpen, wat is waar en wat is niet waar, samenwerken en onderzoeken, leren omgaan met social media: het past allemaal binnen het vak Nederlands en het is nog leuk ook.


Grijp Nederlands juist aan om leerlingen mee te voeren in de spannende actualiteit, in de virtuele en de echte wereld, en doe dat samen met hun vrienden en gericht op hun eigen ontwikkeling. Breng ze bij dat iedere taalhandeling juist alles te maken heeft met hun eigen leven.  Maak toetsen minder belangrijk en ontwerp examens die écht met taal- literatuurbegrip te maken hebben. 

Nederlands kan zó spannend zijn, dat leerlingen zich maar wat graag laten meevoeren!