Vacature: onderzoeker taalwetenschap, Universiteit Münster

Aan het instituut voor Nederlandse Filologie van de Universiteit Münster (Duitsland) is een deeltijdse baan (75%) voor een

Onderzoeker (promovendus of postdoc) 

vacant. De baan behelst het opzetten en uitvoeren van een onderzoeksproject binnen één van de onderzoekszwaartepunten van het instituut. Passende thema’s zijn de verwerving van sociolinguïstische variatie in het Nederlands, morfologie en syntaxis van nietstandaardvariëteiten, de structuur van linguïstische repertoires, en attitudes over geografische variatie. De baan omvat ook een lesopdracht van 3 uur per week.

Kandidaten beschikken over een masterdiploma (of equivalent) met een zwaartepunt neerlandistiek of linguïstiek, in bezit op 1 april 2016. Een uitstekende beheersing van het Nederlands is noodzakelijk. Een goede beheersing van het Engels en ervaringen met kwantitatieve of experimentele onderzoeksmethodes strekken tot de aanbeveling.

De looptijd van de baan is 2 jaar. Afhankelijk van de vorderingen van het onderzoek, kan de baan twee keer met twee jaar verlengd worden. Het salaris is in overeenstemming met het TV-L 13-tarief van de Duitse openbare diensten (meer informatie via http://oeffentlicherdienst.info/tv-l/west/).

Sollicitaties bestaan uit een motivatiebrief vergezeld van een CV en een publicatielijst (indien van toepassing). Bij gelijke kwalificaties wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten met een beperking.

De Universiteit Münster streeft ernaar het aandeel van vrouwen in academisch onderzoek en onderwijs te vergroten. Sollicitaties van vrouwen worden daarom uitdrukkelijk aangemoedigd.

De officiële, Duitse versie van deze vacature is online te raadplegen: https://www.uni-muenster.de/Rektorat/Stellen/ausschreibungen/st_20152212_sk6.html

Deadline: 31 januari 2016

Contactgegevens: Prof. Dr. Gunther De Vogelaer
Mail: gunther.devogelaer@uni-muenster.de
Postadres: Alter Steinweg 6/7
48143 Münster (NRW)
Duitsland