Levende Talen zoekt bestuurleden en werkgroepleden!

Dinsdagavond 16 februari houdt het sectiebestuur een vergadering in Utrecht, waarbij geïnteresseerden van harte welkom zijn.

Levende Talen is een belangenvereniging voor talendocenten in alle lagen van het onderwijs. Het SectieBestuur Nederlands (SBN) vertegenwoordigt de docenten Nederlands. Bij het ministerie van onderwijs lobbyen we onder meer voor een andere invulling van het examen Nederlands. Voor de Commissie voor Toetsing en Examens zijn wij het aanspreekpunt voor allerlei kwesties rondom de examens. Veel docenten kennen ons van de landelijke examenbesprekingen.

We zijn op zoek naar leden die het bestuur of een van onze werkgroepen willen versterken. We zijn een enthousiaste groep van vrijwilligers die naast hun onderwijsbanen hun best doen om het schoolvak Nederlands te verbeteren en op te komen voor de belangen van docenten Nederlands. Al jaren is onze bezetting krap. Het ontbreekt vooral de werkgroepen (v)mbo en hoger onderwijs aan menskracht, maar ook de werkgroep ‘havo/vwo’ heeft onverminderd actieve leden nodig.

Profiel:

  • je bent docent Nederlands in het vo, mbo, hbo of wo;
  • je hebt voldoende tijd om naast het reguliere werk op je school taken te verrichten voor de vakvereniging. De tijdsinvestering bedraagt een paar uur per week (met pieken en dalen);
  • je wilt je inspannen voor de vakvereniging door een bijdrage te leveren aan vakinhoudelijke activiteiten zoals de landelijke examenbesprekingen of studiemiddagen en door het onderhouden van contacten met allerlei organisaties die te maken hebben met het schoolvak Nederlands;
  • je vindt het interessant om op een constructieve manier te discussiëren over het schoolvak Nederlands en de toekomst daarvan.
  • je bent actief op social media en kan daarop ook namens de vereniging je stem laten horen.

Meer informatie: www.lerarennederlands.nl

Als je interesse hebt, kun je een mailtje sturen naar: pbosch27451@gmail.com