Call for papers: jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Op 27 augustus 2016 vindt in Leuven het jaarcongres van Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats met als thema Oud… maar niet versleten! Ouderdom in de zeventiende eeuw. Waar jeugdcultuur in het verleden vaak het voorwerp van onderzoek was, weten we immers opvallend weinig over “ouderencultuur.” Dit congres wil de schijnwerpers op de lange zeventiende eeuw richten. Daarnaast willen we niet alleen op mensen, maar ook op objecten inzoomen. Wanneer werd iets of iemand als oud omschreven of gebrandmerkt? Welke positieve betekenissen (wijs, bedaagd, eerbiedwaardig) of negatieve connotaties (aftands, oubollig, versleten) kleefden er aan ouderdom? Hoe rekbaar waren oud en ouderdom als begrip?

De commissie wil iedereen van harte uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het congres. Lezingen duren maximaal 15 minuten, zodat er voldoende tijd rest voor discussie. In principe is Nederlands de voertaal, maar ook lezingen in het Engels, Frans of Duits zijn welkom. Naast individuele papers behoren ook panels (max. drie lezingen) tot de mogelijkheden. Voorstellen kunnen tot 8 mei 2016 worden ingestuurd. Klik hier voor de volledige Call for papers.