Taalportaal online

Begin februari wordt hij officieel gepresenteerd, maar sinds vandaag staat de eerste versie van het Taalportaal – de grote Engelstalige beschrijving van de fonologie, morfologie en syntaxis van het Nederlands, Fries en Afrikaans – online.