Sociaal persoon die…


De Weg-met-dat-woord!-verkiezing van het INL is eigenlijk niks voor mij. Ik erger me aan geen één woord. Wat is er mis met het genomineerde ‘chillen’? Is het woord ‘mensenmens’ echt overbodig omdat iedereen het is? En hoe kun je het woordpaar ‘zeg maar’ nou bannen? Als er íets vaak wordt gezegd. Nee, woorden en uitdrukkingen die mensen zat zijn, horen niet zwart gemaakt te worden. Foutieve woorden en constructies daarentegen…

Het geslacht van persoon

De omschrijvingen van de genomineerde woorden in de nieuwsbrief van het INL kunnen er wat van! ‘Selfie’ is omschreven als “Zelfprotret met mobiele telefoon.” Jawel, zelfprotret! Met r-metathesis. Slrodig.


Dit was een typisch typefoutje in de nieuwsbrief, maar het volgende is wel heel opmerkelijk. De schrijver of schrijfster kon niet beslissen over het geslacht van het woord ‘persoon’. Dat doen wel meer mensen. Tijdens een vergadering van mijn studievereniging hadden we onlangs een discussie, waarbij uiteindelijk ‘de persoon’ won. Gelukkig. Maar er was dus wel een discussie voor nodig! Semantisch gezien is dat niet gek, want een persoon kan zowel een man als een vrouw zijn. Maar werkt taal zo?
Het Groene Boekje zegt nog steeds (dus misschien onterecht?) dat ‘persoon’ mannelijk is. Maar de nieuwsbriefschrijver – net als de discussiant tijdens de vergadering – beschouwde het woord als onzijdig. De omschrijving van ‘mensenmens’ was namelijk: “sociaal persoon die graag onder de mensen is.” Allereerst staat er “sociaal”, een attributief bijvoeglijk naamwoord zonder uitgang, dus niet sociale. Dat verschijnt alleen maar voor onzijdige zelfstandige naamwoorden in een onbepaalde context. Dus: het grote huis, maar een groothuis. Óf het is archaïsch (bijvoorbeeld een groot man) óf het komt heel vaak voor in onbepaalde context waardoor het overgenomen wordt in andere contexten (bijvoorbeeld dat zelfstandig naamwoord). Goed. Geen archaïsch taalgebruik en ook geen frequent gebruikte combinatie bij “sociaal persoon”, dus ik zou na het lezen van deze twee woorden willen concluderen dat de schrijver voor onzijdig ging.

Maar ze/hij gaat verder met “die”! Dat is merkwaardig, want als je het mij vraagt, kun je alleen met dieals betrekkelijk voornaamwoord verdergaan als het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst mannelijk of vrouwelijk is. Dus nu wordt persoon ineens mannelijk of vrouwelijk gevonden. Tja, misschien moet ik me ook maar niet gaan ergeren. Misschien moet ik er een taalkundige analyse op los laten.

Een mooie verhaal

Het is bekend dat het geslachtsonderscheid van Nederlandse zelfstandige naamwoorden wat aan het verzwakken is. Dit horen we vooral bij tweedetaalleerders die voornamelijk het lidwoord de gebruiken en die mannelijkheid of vrouwelijkheid ook toepassen bij bijvoeglijke naamwoorden. Ze zeggen dan zowel het mooie verhaal als een mooie verhaal (Weerman 2003). Maar bij het woord persoon gaat het dus precies de verkeerde kant op. Een mannelijk woord verandert in een onzijdig woord en dat zien we in dit geval alleen nog aan het bijvoeglijk naamwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord die suggereert toch weer dat persoon mannelijk is. Dus persoon is hier onzijdig én mannelijk. Of niet?

Hiërarchie

Wat me waarschijnlijker lijkt, is dat de schrijver het woord persoon alleen als onzijdig ziet. Het lijkt erop dat die in het algemeen de voorkeur heeft boven dat als betrekkelijk voornaamwoord, vooral als het om ‘levende dingen’ gaat, zoals persoon en meisje. Deze voorkeur is dan weer sterker dan de voorkeur voor bijvoeglijke naamwoorden mét e-uitgang (boven bijvoeglijke naamwoorden zonder). Het betrekkelijk voornaamwoord die mag je dus eerder achter een onzijdig woord zetten, dan een bijvoeglijk naamwoord op -e ervoor. Dit kun je ook zien aan woordcombinaties als de volgende. Wat zou je eerder zeggen of horen?

1. een klein meisje die zingt (incongruent betrekkelijk voornaamwoord)

2. een kleine meisje dat zingt (incongruent bijvoeglijk naamwoord)


Mijn intuïtie zegt dat je bij moedertaalsprekers waarschijnlijk sneller 1 tegen zult komen dan 2. Dit komt overeen met de Agreement Hierarchy die is beschreven door Corbett (1979) en ook is behandeld door Audring (2009). Die hiërarchie houdt een ordening in van woorden met verschillende functies die naar – in dit geval – het zelfstandig naamwoord meisje verwijzen. Het bijvoeglijk naamwoord klein(e) is zogezegd ‘sterker’ verbonden met het zelfstandig naamwoord meisje dan het betrekkelijk voornaamwoord die/dat. Zo is dus ook sociaal sterker met persoon verbonden dan die met persoon.

Als we deze hiërarchie aanhouden en ervan uitgaan dat de schrijver persoon onzijdig vindt, dan is die beschrijving van mensenmens dus eigenlijk zo vreemd nog niet. We zouden pas raar staan te kijken als er stond: Sociale persoon dat graag onder de mensen is. Dus Nederland, wil je zeuren, doe het dan in opmerkelijk taalgebruik. Heb ik weer wat om over te zeuren.

Literatuur

Audring, J.: Reinventing Pronoun Gender. Dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam. LOT Dissertation series 227, 2009.
Corbett, G. G.: The agreement hierarchy. In: Journal of Linguistics 15:203-224, 1979.
Weerman, F.: Een mooie verhaal. Veranderingen in uitgangen. In: Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Bert Bakker, Amsterdam, 2003.