Gezocht: Facebookberichten van Nederlandse jongeren (12 t/m 23 jaar)

Voor taalkundig onderzoek is een promovenda aan de Radboud Universiteit op zoek naar Facebookberichten, om de volgende vragen te beantwoorden: hoe wijkt de digi-taal die gebruikt wordt in deze berichten af van het Standaardnederlands? En hoe verschillen Facebookberichten talig gezien van sms’jes, chats en tweets? Onder alle deelnemers worden cadeaubonnen verloot. Let op: je komt alléén in aanmerking voor de prijzen als je ook het toestemmingsformulier volledig ingevuld opstuurt.

Hier vind je meer informatie.