Gerrit Komrij-prijs 2015

Door Bas Jongenelen

In 2012 ging de Gerrit Komrij-prijs naar Ingrid Biesheuvel voor haar vertalingen van Arturverhalen uit de Lage Landen, in 2013 waren Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk (De gefnuikte arend) de winnaars. Annemieke Houben was met Vieze liedjes uit de 17e en 18eeeuw in 2014 de laureaat. De Gerrit Komrij-prijs is in het leven geroepen om de beste popularisering van de oudere letteren te eren, Komrij zelf hield van oude literatuur – maar voorkeur in een soort modern jasje. Vandaar dat dit jaar de prijs gaat naar Odilia Beck en haar website: www.odiliasdagboek.nl. Moderner kan een jasje op dit moment niet worden.

Odilia Beck was in 1624 een jaar of 17. En in 2015 beschrijft zij haar leven op haar eigen website en Facebook-pagina. Dit leven beschrijft zij op basis van het dagboek van haar broer David. Dit dagboek is authentiek, de website en Facebook-pagina zijn de fictieve verwerkingen ervan. Op 1 januari 2015 werd dit project openbaar, door de site en FB kan iedereen zich inleven in het leven van een jong meisje in de zeventiende eeuw. Het afgelopen jaar heeft Odilia laten zien hoe het leven eruit zag, wat men at en welke voorwerpen men zoal in huis had.
Het is een groot project waarin Museum Boijmans Van Beuningen, het Haags Historisch Museum, het Haags Gemeentearchief en de afdelingen Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, onder leiding van Irma Thoen samenwerken. Het initiatief voor dit project is genomen door stichting Nieuwe Tijdinghe. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar deze gezamenlijke instellingen die hun best doen Odilia Beck in leven te houden. Door middel van Odilia brengen deze instellingen de zeventiende eeuw zo dichtbij mogelijk.
Het dagboek van David Beck is geen literatuur, maar het is wel een belangrijk tekstueel document. Samen met het beeldmateriaal uit de musea en archieven wordt een hele cultuur gereconstrueerd. Dat dit reconstructie in een digitale omgeving gebeurt juicht weblog Neder-L toe, maar de jury hoopt ook dat het project ooit in boekvorm zal verschijnen.