Oproep: bezuinigingen neerlandistiek

Door Anne Dykstra

De onrust rond de in het voorjaar van 2015 door de Taalunie aangekondigde drastische bezuinigingsmaatregelen op o.a. het extra muros-onderwijs zal jullie vast niet zijn ontgaan. De protesten die daarna opkwamen hebben ertoe geleid dat de maatregelen worden heroverwogen, wat niet per se betekent dat ze (volledig) worden ingetrokken.

De herschikkingen binnen de neerlandistiek raken onder meer het onderwijs en de lexicografie, en daarmee de Nederlandse taal zelf. Het Nederlands verdient een goede infrastructuur om bestudeerd te worden, om vastgelegd te worden en om te onderwijzen. Goed onderwijs in en van het Nederlands kan tegelijk niet zonder de bestudering en beschrijving van de taal.
De huidige ontwikkelingen op het gebied van de neerlandistiek en de veranderingen die op stapel staan verdienen weloverwogen politieke besluiten. Een klein comité van verontruste neerlandici en lexicografen (Pieter Duijff, Consuelo Oosterveld  en Frida Steurs) heeft daarom onder de naam ‘Podium voor de neerlandistiek’ een dossier samengesteld, waarin drie werkgebieden van de neerlandistiek centraal staan die op dit moment de volle aandacht van de Nederlandse en Vlaamse politiek verdienen. Ten eerste willen ze de aandacht vestigen op ontwikkelingen binnen de Nederlandse lexicologie en lexicografie. In de tweede plaats willen ze focussen op het Nederlands in het buitenland. Daarnaast willen ze de aandacht vestigen op het schoolvak Nederlands.

De actie, en dus ook het dossier, is expliciet niet gericht op het bevoordelen van een enkele organisatie of een enkel instituut, maar benadrukt het belang van een gezamenlijke inspanning en een gezamenlijk doel. De actie is ook niet gericht tegen bestuurders, instellingen of politici, maar wil juist inzicht geven aan de politici in Nederland en Vlaanderen in de behoeften van de neerlandistiek, zodat men daar rekening mee kan houden. 

Het dossier wordt geagendeerd op de vergadering van de Interparlementaire Commissie die zal plaatsvinden op maandag zeven december aanstaande in Brussel. Hierbij zal ook het Comité van Ministers aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van het ‘Podium voor de neerlandistiek’ zullen het openbare gedeelte van de vergadering bijwonen. Joke van Leeuwen, de Dichter der Nederlanden (ANV), heeft een gedicht gemaakt waarin de zorgen van het comité tot uiting zullen komen. Het is de bedoeling dat ze het gedicht tijdens de bijeenkomst voordraagt

Ik ben zijdelings betrokken bij het ‘Podium voor de neerlandistiek’, ik heb het dossier gelezen en besloten mijn steun aan het ‘Podium’ te geven door het dossier te ondertekenen. Ik roep jullie allemaal op om dat ook te doen. Er staat veel op het spel.

Er is besloten om het dossier niet online te zetten, om te voorkomen dat het voortijdig in de openbaarheid zal komen. Het dossier kan worden opgevraagd door een email te sturen aan pieterduijff@icloud.com.
Wie de actie van het ‘Podium voor de neerlandistiek’ wil ondersteunen en net als ik het dossier wil ondertekenen kan dit uiterlijk 30 november aanstaande ook doorgeven op hetzelfde  mailadres. Hierbij graag aangeven hoe de vermelding eruit moet zien, eventueel aangevuld met een specialisme. Er is door het comité voor gekozen om alleen een specialisme te noemen en geen instituten te vermelden.

Ik hoop op jullie steun.