Helena van Constantinopel, hoofdstuk 11

Hoe d’oude coninginne Helenaes zegel stal ende deden na conterfeyten.
[11]
   

Als coninc Hendric gereyst was, soo quam d’oude coninginne, sijn moeder, dickwils int hof om Helena te besoecken, wantse groot ginck van kinde. Soo gevielt op een tijt dat d’oude coninginne by Helena gheseten was ende leyde Helenen hooft in haren schoot, soo dat Helena in slape viel, ende doe nam d’oude tram[a]ss[e]le Helenen zeghel uyt haer borse. Ende als Helena ontwaeckte, namse aen haer oorlof ende dede een goutsmit halen, die den zegel conterfeyte, daer niemant af en wiste dan sy ende den goutsmit. Den welcken, als den zegel volmaeckt was, sy selve doot stack ende wierpen int water door een venster. Ende doen is sy terstont weder ghekomen ende heeften Helena in haer borse ghesteken, sonder haer weten.

   
*     *
*

Hoofdstuk 11 in een synoptische, tweetalige (Nederlands-Frans) editie, met daarin verwerkt de versie in De vrouwen-peerle en de druk van Jean Trepperel, Paris ca. 1510.
Een woord dat u niet kent, kunt u opzoeken in het on-line Woordenboek der Nederlandsche Taal