Afsluiting van het Kellendonk-jaar 2015

[timeline-express]In de loop van het jaar 2015 is op vele manieren stil gestaan bij de 25ste sterfdag van de schrijver Frans Kellendonk, de auteur van een in omvang beperkt, maar ook na zijn te vroege overlijden enorm invloedrijk oeuvre van romans, verhalen, essays en vertalingen. Nu, tegen het einde van 2015, is het een goed moment om met een aantal specialisten en liefhebbers onder ogen te zien wat dat ‘Kellendonk-jaar’ ons heeft opgeleverd. Tegelijkertijd valt de verschijning te vieren van een geheel nieuwe, tweedelige editie van Kellendonks Verzameld werk, bezorgd door Jaap Goedegebuure en Rick Honings.

Medebezorger Honings zal uit de doeken welke nieuwe elementen en inzichten aan deze uitgave te ontlenen zijn. Schrijfster Nina Polak zal vertellen welke aspecten en eigenschappen van Kellendonks werk voor haar als lid van een volgende literaire generatie van speciale betekenis zijn. Romanschrijver en criticus Arie Storm is al jaren gefascineerd door het werk en het schrijverschap van Frans Kellendonk en zal in zijn bijdrage de herkomst proberen te duiden van die fascinatie, die onder andere zal uitmonden in de verschijning van zijn roman onder de titel Het laatste testament van Frans Kellendonk. Een bijdrage van Kellendonk zelf wordt verzekerd door vertoning van een fragment uit de documentaire Frans Kellendonk: Letter & Geest uit 1998 van Jan Louter. Presentatie is in handen van Maarten Asscher.

Over de sprekers

 

  • Rick Honings (1984) is post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In de afgelopen jaren publiceerde hij over negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur. Voor de biografie die hij samen met Peter van Zonneveld schreef over Willem Bilderdijk ( De gefnuikte arend, 2013) ontvingen de auteurs de Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs.
  • Nina Polak (1986) debuteerde in 2014 met de uitzonderlijk goed ontvangen roman We zullen niet te pletter slaan, die kanshebber was voor de AKO Literatuurprijs, de Gouden Boekenuil en de Opzij Literatuurprijs. Nina Polak is als journaliste verbonden aan De Groene Amsterdammer en het internetplatform De correspondent.
  • Arie Storm (1963) is schrijver en literatuurcriticus. Sinds zijn debuut Hémans duik in 1994 publiceerde hij een zestal romans, naast een studie over het eigene van de Nederlandse literatuur, diverse vertalingen en een gids voor het schrijven van romans. Verder is hij actief als recensent voor Het Parool, waarvoor hij wekelijks nieuw verschijnende literaire boeken bespreekt. Zijn nieuwe roman Het laatste testament van Frans Kellendonk verschijnt in november.
  • Maarten Asscher (1957) (moderator) is schrijver en directeur van de Athenaeum Boekhandel. Zijn nieuwe boek  Het uur der waarheid. Over de gevangenschap als literaire ervaring verschijnt in oktober.

 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.