200 jaar Groningse neerlandistiek

Op vrijdag 20 november viert de afdeling NTC van de RUG 200 jaar Groningse neerlandistiek met een dagprogramma in de Senaatskamer van het Academiegebouw en een feest in Huis De Beurs. Rode draad in het dagprogramma is de inwijdingsredevoering waarmee Barthold Henrik Lulofs op 15 november 1815 als eerste hoogleraar de leerstoel Nederlandsche Letterkunde en Welsprekendheid aanvaardde. Studenten dragen passages uit Lulofs’ redevoering voor, hoogleraren belichten de geschiedenis van de vakbeoefening in Groningen en jonge onderzoekers vertellen over hun bijdragen aan de neerlandistiek. Het dagprogramma wordt afgesloten met een paneldiscussie over de praktijk en de toekomst van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Het programma en informatie over aanmelding vind je hier.