20-21 november: dialecttweedaagse in Brussel

De Stichting Nederlandse Dialecten bestaat in 2015 25 jaar en viert dat met een feestelijke tweedaagse in Brussel.

Op 20 november 2015 vindt de internationale streektaalconferentie “Dialect in de meertalige grootstad” in Brussel plaats. De streektaalconferentie is deel van de Week van het Brussels, en wordt in samenwerking met Variaties vzw en be.brusseleir georganiseerd.

Programma en adressen:
 Vrijdag 20 november, 14.00 – 17.00
Gemeenschapscentrum De Markten, Spiegelzaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Eric Corijn (VUB): Inleiding
Sera De Vriendt (VUB): Het Brussels, een dialect in een eeuwenlange multiculturele context
Jacques Van Keymeulen en Pauline van Daele (UGent): Presentatie www.dialectloket.be
Vincent de Rooij (UvA): Onzichtbare aanwezigheid: Dialect in de hedendaagse grote stad.
Stefania Marzo (KU Leuven): Stedelijke taalvariëteiten in multicultureel Europa: naar een regionale multi-etnische identiteit?
Frieda Steurs (KU Leuven): Taaldiversiteit in economisch perspectief : is er ook plaats voor regiolecten en dialecten?

Borrel

21 november 2015
10.30 – 12.00 Bezoek Expo Experience Brussels; Brussels Information Point Koningsplein, 1000 Brussel
12.00 – 14.00 middagpauze (vrij of gezamenlijke maaltijd)
14.00 – 16.00 Concert Johan Verminnen; The Music Village Steenstraat 50, 1000 Brussel (achter de Grote Markt)

Inschrijven kan via de website www.nederlandsedialecten.org
U kunt ook mailen naar info@bebrusseleir.be of bellen naar + 32 (0)2 5027693 of + 32 (0)478 657985