19 februari 2016: Lezingenmiddag Indisch-Nederlandse Letterkunde

Op vrijdag 19 februari 2016 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag. Sprekers zijn onder anderen Hans Straver, Jur van Goor en Jeroen Thijssen.

Het volledige programma:
14.00 uur Opening
14.10 uur Hans Straver: ‘Het gedroomde Banda van Jan Fredrik Helmers’
14.40 uur Jur van Goor: ‘Het Discours van Jan Pieterszoon Coen’
15.10 uur Theepauze
15.40 uur Barney Agerbeek: ‘Van Apie tot Zadie, de njai in de literatuur, alsmede het gedicht Blauwe Zon’
16.10 uur Jeroen Thijssen: Over zijn Indische roman Solitude
16.40 uur Discussie
17:00 Sluiting
Plaats: Universiteit van Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1 (achter Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg, zaal 003.
De toegang is gratis
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.