10 december 2015: Colloquium Nederlands in het hoger onderwijs, Gent.

Op donderdag 10 december 2015 organiseert de KANTL een colloquium over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. Op dit colloquium komen niet alleen taalkundigen en beleidsmakers aan het woord, maar ook prominente vertegenwoordigers uit academische, economische en culturele sectoren.

Philippe van Parijs (UCL) en Ulrich Ammon (Duisburg) spreken over de positie van de moedertaal en van het Engels in het hoger onderwijs, in een context van globalisering.  Casper Thomas(De Groene Amsterdammer) en Albert Oosterhof (KULeuven) reflecteren over het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Europa.

Na de middag brengen Gita Deneckere (UGent), Christoffel Waelkens (KU Leuven), Erik Vlaminck (auteur) en Lieve De Wachter (KU Leuven) getuigenissen vanuit hun professionele praktijk.

Het colloquium wordt afgesloten met een paneldiscussie. Panelleden zijn: Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder VOKA),  Johan Meeusen (vicerector UAntwerpen), Willy Vandeweghe (vast secretaris KANTL), Jonathan Hooft & Gaël Lambert (Vereniging voor Vlaamse Studenten), Steven Vanhooren (senior adviseur onderwijs Nederlandse Taalunie), Anton Froeyman (Actiegroep Hoger Onderwijs) en Frank van Splunder (auteur van Taalstrijd. Over relaties tussen talen in de wereld, Europa, Nederland en Vlaanderen). Luc Devoldere modereert.

Alle inhoudelijke en praktische informatie vindt u op de KANTL-website.