Verschenen: F. Roosdorp – Kinderen

Verschenen: Frits Roosdorp – Kinderen
ISBN 978-90-824187-0-5
Een uitgave van Stichting Os Moddersproak

In de literaire reeks Moddersproak is de tiende titel verschenen: Kinderen, van Frits Roosdorp, pseudoniem van Frederik Schröder (1874 – 1898).

Deze bundel prozagedichten vormde in 1898 het debuut van Amsterdammer Roosdorp, die enkele weken na het verschijnen onverwacht zou overlijden. Roosdorp was bevriend met Tachtiger Frans Erens. De twee leerden elkaar kennen in 1893 en Erens nam Roosdorp mee op zijn zwerftochten door de hoofdstad.

Vóór hun ontmoeting had Roosdorp vergeefs geprobeerd zijn werk gepubliceerd te krijgen, ná die ontmoeting kon hij – waarschijnlijk op Erens´ voorspraak – in De nieuwe Gids debuteren met zijn ´gedicht in proza` Een bloem.

De bundel Kinderen, opgedragen aan Frans Erens, mijn Leider, en met opdrachten aan onder anderen Willem Kloos en Thérèse Schwartze, behelst negen realistische inkijkjes in het dagelijkse leven van kinderen uit de onderlaag van de bevolking: zeven prozagedichten en twee gedichten in poëzie. In 1942 was een eerste herdruk voorzien, waarvoor Lodewijk van Deyssel het voorwoord schreef, maar die op last van de bezetter niet mocht verschijnen.

Van Deyssels voorwoord is alsnog opgenomen in de nu verschenen, eerste integrale herdruk, ten behoeve waarvan verder de oorspronkelijke spelling is gemoderniseerd. Neerlandicus Jean Frins (1982) verzorgde de inleiding. Het boek kost 10 euro exclusief verzendkosten en is te bestellen via de website www.osmoddersproak.com.