Studiedag Guido Gezellegenootschap 2015


Van oud naar nieuw? Belangstelling voor de oudheidkunde in de 19de eeuw

 

Zaterdag 28 november 2015, Vriendenzaal Musea Brugge

 

Jaarlijks organiseert het Guido Gezellegenootschap een studiedag die de dichter in de bredere culturele context van de 19de eeuw plaatst. Dit jaar ligt de focus op de neogotische beweging in Vlaanderen en op de groeiende interesse voor oudheidkunde en geschiedenis in de 19de eeuw. Aansluitend op de lezingen kunt u een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Passé composé. Het ontstaan van de Gruuthusecollectie’ in het Gezellemuseum.

Programma 
10.00u Ontvangst met koffie
10.30u Verwelkoming en inleiding door dr. Jan Geens, voorzitter Guido Gezellegenootschap
10.45u Timo Van Havere, aspirant Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, verbonden aan de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, KU Leuven: De oudheidkenners. Negentiende-eeuwse uitingen van een bijzondere interesse, in Brugge en daarbuiten
12.00u Broodjeslunch
13.15u Muziek en poëzie door leerlingen van de Guido Gezelle Steinerschool (Brugge)  
14.00u Prof. em. Luc Verpoest, gewezen docent geschiedenis van de Architectuur en de    Monumentenzorg aan de KULeuven, onderzoeker van de Belgische  katholieke neogotiek: De ontwikkeling en het  belang van de neogotische beweging in  Vlaanderen en de eruit ontstane veelzijdige Sint-Lucasbeweging
15.15u Kristel Van Audenaeren en Inge Geysen, adjunct-conservatoren Bruggemuseum: Toelichting bij de tentoonstelling ‘Passé composé’
15.45u Afsluiting en vertrek naar het Gezellemuseum (Rolweg 64, 8000 Brugge)

Praktische info
Locatie: Vriendenzaal Musea Brugge (Groeningemuseum), Dijver 12, 8000 Brugge
Prijs: 10 euro (inclusief broodjeslunch)
Inschrijven (verplicht!) bij: Inge Geysen (Bruggemuseum), Dijver 12, 8000 Brugge,  bruggemuseum@brugge.be, tel. 050 44 87 99 (kantooruren)
Het verschuldigde bedrag kan u overschrijven op de rekening van het Guido Gezellegenootschap: BE09 4310 7161 4157  BIC code KREDBEBB met als mededeling: naam inschrijver + studiedag.
Een organisatie van het Guido Gezellegenootschap vzw met steun van Stad Brugge, Dienst Cultuur en Musea Brugge.