Poëziedozen

Door Bart FM Droog

In 1938 bracht uitgeverij Bosch & Keuning Een schat van schoonheid uit. Deze bestond uit een doos met tien bloemlezinkjes uit het werk van 16e-18e eeuwse Nederlandse dichters. Die bloemlezingen waren in de voorgaande jaren verschenen als deeltjes in de succesvolle Libellen-serie. De prijs voor de doos bedroeg destijds fl. 3,50, wat omgerekend naar 2015 ongeveer € 33,41 zou zijn.

Nu, bijna tachtig jaar later, staat een nieuwe poëziedoos op punt van verschijning. Uitgeverij Passage hoopt binnenkort, bij voldoende inschrijvingen, ‘De doos van Passage’  uit te brengen, Deze bestaat uit een cassette met tien bundels. Waarvan één, Ik proef iets wat bedorven is – hekeldichten, een bloemlezing is en de andere nieuwe dichtwerken zijn. En wel van Daniël Dee, Paul Gellings, Karel ten Haaf, Renée Luth, Ronald Ohlsen, Diana Ozon, Pauline Sparreboom, Irene Wiersma en Willem Jan van Wijk. De prijs bedraagt € 90,00. Omgerekend naar 1938 zou dat op circa fl. 9,42 en een halve cent neerkomen.

Bestellen kan hier: www.uitgeverijpassage.nl/content/view/404/56/

Deze poëziebox is overigens niet de eerste poëziedoos die na 1938 verschijnt. In 2013 bracht dagblad Trouw een serie van tien bundels in een doos (ditmaal ‘geschenkverpakking’ genaamd) uit van Remco Campert, Ida Gerhardt, Eva Gerlach, Judith Herzberg, Ingmar Heytze, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, K. Michel en Ester Noami Perquin. Die doos kostte € 49,95. Omgerekend naar nu  € 50,44 en naar 1938 fl. 5,29.

Hieruit blijkt dat men voor de aanschaf van de voordeligste poëziedoos het best naar 1938 afreize. Wat er precies in die Bosch & Keuningdoos zat? Dit:

Camphuysen, Dirk Rafaelsz. (1586-1627). Dirk Camphuysen. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door K. Heeroma. Bosch & Keuning, Baarn, 1935. 32p. Libellen-serie nr. 126. Online op Delpher
Decker, Jeremias de (1609-1666). Jeremias de Decker. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door J. Karsemeijer. Bosch & Keuning, Baarn, [1937]. 32p. Libellen-serie nr. 133. 
Dullaert, Heijmen (1636-1684). H. Dullaert. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder. Bosch & Keuning, Baarn, 1934. 32p. Libellen-serie nr. 6. 2de druk [1935], online op Delpher
Lodensteyn, Jodocus van (1620-1677). Jodocus Lodensteyn. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Bosch & Keuning, Baarn, [1937]. 31p. Libellen-serie nr. 253. Online op Delpher
Luyken, Jan (1649-1712). Jan Luyken. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis. Bosch & Keuning, Baarn, [1934]. 31p. Libellen-serie nr. 43. Online op Delpher
Poot, Hubert Korneliszoon (1689-1733). Hub. Cornsz. Poot. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Bosch & Keuning, Baarn, [1937]. 32p. Libellen-serie nr. 252. 
Revius, Jacobus (1586-1658). Jacobus Revius. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen. Bosch & Keuning, Baarn, [1934]. 31p. Libellen-serie nr. 31. 
Sluiter, Willem (1627-1673). Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Libellen-serie  nr. 294. Bosch & Keuning, Baarn,  [1938]. 
Stalpart van der Wiele, Jan Baptist (1579-1630). Joannes Stalpart van der Wielen. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis. Bosch & Keuning, Baarn, [1937]. 31p. Libellen-serie nr. 222. 
Vollenhove, Joannes (1631-1708) Johannes Vollenhove. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengest. en ingel. door Martien Beversluis. Libellen-serie nr. 354. Bosch & Keuning, Baarn,  [1938]. 31p. 

Voor meer informatie over dichtbundels uit 1938 bezoeke men: hwww.nederlandsepoezie.org/jl/1938/index.html

Bronnen

Brinkman’s Catalogus 1936-1940, M-Z.
http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=brin003193602
Centraal Bureau voor Statistiek.
Prijzen toen en nu.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/prijzen-toen-nu.htm
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Nederlandse Poëzie Encyclopedie, Eenrum
Poëziecentrum Nederland, Nijmegen
Trouw De Verdieping, Moerdijk
Uitgeverij Passage, Groningen