Symposium Vestdijk en de film

Op 14 november 2015 vindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam het symposium Vestdijk en de film plaats. Diverse sprekers komen aan het woord over de verhouding tussen de roman en de media.
Simon Vestdijk heeft zich regelmatig uitgelaten over de relatie tussen roman en film. Zo zei hij in 1966 in een interview dat ‘de roman in belangrijke mate bepaald wordt door andere media, in het bijzonder door film en televisie.’ Hij pleitte ervoor dat de roman vooral factoren zou accentueren die door andere media niet konden worden bestreken. Dit noemde hij het ‘lyrisch beginsel’: door het accent te leggen op wat zo eigen is aan de roman, zou deze niet bedreigd worden door andere media, maar zou een nieuw evenwicht kunnen ontstaan. Op het symposium wordt onder meer ingegaan op de vraag of dit evenwicht al is bereikt. Verder komen enkele regisseurs aan het woord en worden fragmenten van verfilmingen van Vestdijks boeken vertoond.
Meer informatie
Voor de flyer met het programma van het symposium, zie: http://vestdijk.com/symposium-vestdijk-en-de-film/. Verder verschijnt op 9 oktober in de Vestdijkkroniek126 een voorbeschouwing op het symposium.
Datum: zaterdag 14 november 2015
Locatie: Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam, Theater van het woord
Toegang: gratis voor leden van de Vestdijkkring, € 5 voor OBA-leden en studenten, € 10 voor overige belangstellenden