Dr. P.A. Tiele-stichting Scriptieprijs 2015

In 2015 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

Tiele-scriptieprijs 2015

De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin des woords. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2014 – 1 september 2015 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking.


De jury bestaat uit drie personen. Voor de Tiele-scriptieprijs 2015 hebben zitting in de jury: drs. Erik Geleijns, informatiespecialist Bijzondere Collecties in de Koninklijke Bibliotheek en conservator Oude Collectie Museum Meermanno  (voorzitter); dr. Boudien de Vries, universitair hoofddocent Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en dr. Sandra van Voorst , universitair docent Moderne Letterkunde, Kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jury
Prijs en publicatie
Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting – gesponsord door de Nederlandse Taalunie – een prijs van € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal   € 1.000, – voor de gemaakte kosten beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2015.
Inlichtingen en inzending
Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Roosmarijn de Groot, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, e-mail: info@tiele-stichting.nl, website: www.tiele-stichting.nl.
De scriptie dient in papieren vorm te worden gestuurd naar:
Jury Scriptieprijs Dr. P.A. Tiele-Stichting
p/a Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Daarnaast dient de scriptie als een PDF-file of Word-document via e-mail gezonden te worden aan info@tiele-stichting.nl.