Adviesgroep Financiële Openheid aan het werk

reacties welkom: AFO@schinkelshoek.nl

De Adviesgroep Financiële Openheid, de commissie die het financiële beleid van de Nederlandse Taalunie tegen het licht houdt, is met haar werk begonnen. Op 2 september, heeft de adviesgroep de eerste vergadering in Den Haag gehad.

Om te beginnen gaat de AFO alle financiële stukken van de Taalunie – uiteenlopend van begrotingen tot jaarrekeningen – over de afgelopen jaren bekijken. Na afronding van dat onderzoek wil ze, vermoedelijk in de loop van oktober, gesprekken voeren met hoofdrolspelers.


De Adviesgroep stelt zich open voor commentaar, adviezen en andere op- en aanmerkingen. Iedereen die iets met de commissie wil delen, kan zich richten tot met name de voorzitter: Jan Schinkelshoek. Onder zijn beheer is een speciale mailbox geopend: AFO@schinkelshoek.nl. Alle ingezonden stukken zullen vertrouwelijk worden behandeld.

De AFO, ingesteld door de Taalunie op initiatief van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, bestaat uit het driemanschap: Jan Schinkelshoek [oud-lid van de Tweede Kamer], Luc Devoldere [hoofdredacteur/afgevaardigd-bestuurder Ons Erfdeel vzw]  en Niek de Jager. Dr. N.G. de Jager, accountant, heeft de plaats ingenomen van Frans van der Wel. Hij heeft een jarenlange staat van dienst binnen de accountancy in Nederland.