Pas verschenen: Typisch Vlaams

Door Miet Ooms


Bij uitgeverij Davidsfonds is het boek Typisch Vlaams van Ludo Permentier en Rik Schutz verschenen. Dit boek is een naslagwerk voor tekstschrijvers en sprekers, maar bevat ook heel wat interessante weetjes over taal.

In Typisch Vlaams (576 blz.) bespreken de auteurs meer dan 4000 woorden en uitdrukkingen die in Nederland niet of zelden voorkomen, maar overal in Vlaanderen te horen en te lezen zijn. Zo brengen ze de grote en kleine verschillen in woordenschat en taaleigen in beeld, zonder automatisch elk verschil af te keuren. Bij elk trefwoord staat niet alleen aangegeven of het woord tot de standaardtaal in België behoort. Je komt ook te weten of het tot het informele of net het formele register beperkt is, hoe ‘Belgisch’ het is en hoe gangbaar het is. Bij elk trefwoord is een citaat opgenomen uit een krant, tijdschrift of roman, waarin het gebruik van het woord treffend wordt geïllustreerd. Achteraan in het boek is de uitgebreide bronnenlijst van die citaten opgenomen.

Voor in het boek staat een verantwoording van de werkwijze om de trefwoorden te beoordelen. Auteur Ludo Permentier heeft bovendien een hoofdstukje toegevoegd over de geschiedenis en de kenmerken van het Belgisch-Nederlands.


Voor de beoordeling van de woorden hebben de auteurs nauw samengewerkt met de Taaltelefoon. Samen hebben zij alle woorden en uitdrukkingen getoetst aan de bestaande naslagwerken en aan de eigen ervaring en oordelen van de medewerkers van de taaladviesdienst. Voor de inschatting hoe ‘Belgisch’ en gangbaar een woord is, mochten de auteurs gebruikmaken van de onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep kwantitatieve lexicologie en variatielinguïstiek van de KU Leuven.

Ludo Permentier (BE) is taaljournalist en -columnist bij De Standaard en was lange tijd verbonden aan Uitgeverij Van Dale en de Taalunie. Hij is ook de auteur van het boek Woorden weten alles (de Bezige Bij), een bundeling van zijn taalcolumns voor De Standaard.

Rik Schutz (NL) werkte lange tijd als lexicograaf bij Uitgeverij Van Dale. Sinds 2006 is hij partner in Onder Woorden en is hij projectleider spelling bij de Taalunie. In die hoedanigheid bereidt hij de geactualiseerde versie voor van het nieuwe Groene Boekje.
Meer info: