Onze Taal – juli/augustus 2015

84stejaargang nummer 7/8

Berthold van Maris
‘Zandweg naar het zielehuis’
Het dubbele genoegen van de Bijbel in dialect
Al zeker twaalfmaal is de Bijbel in een Nederlands dialect vertaald. Hoe pakken vertalers dat aan? En waarom zou je zo’n vertaling eigenlijk gaan lezen?
Kees van der Zwan
“In het Nederlands moet je creatiever zijn”
Gesprek met Dave von Raven van The Kik
De afgelopen vier jaar was The Kik zo ongeveer overal te zien en te horen met hun Nederlandstalige nederbeat. Voorman Dave von Raven over schrijven en zingen in je eigen taal.
Gaston Dorren
Wat was er vóór het Nederlands?
Sporen van prehistorische talen in de Lage Landen
Rond de jaartelling werden er hier Germaanse talen gesproken waaruit uiteindelijk ons Nederlands is voortgekomen. Maar wat klonk er vóór die tijd, duizenden jaren geleden? Hoogleraar Peter Schrijver is iets op het spoor.
Dr. E.I. Kipping
Wied het woordkruid!
Overbodige woordjes … ze zijn de fameuze dr. E.I. Kipping een doorn in het oog, maar vooral: een ruis in het oor.

En verder

Congres Onze Taal: ‘Klinkend Nederlands’
Iets met vroeg en veren
Alle dialectwoordenboeken verzameld
Het zelfbewuste Gele Boekje
Drs. P (1919-2015)

Rubrieken en series

Reacties
Vraag en antwoord: tips, trainingen en test
Raarwoord: bladwachter
Iktionaire: Globish
Taalpuzzel
Woordsprong: Venetiës van de Lage Landen
Beeldspraak: onderhuidse veenbrand
Proftaal: hun-vrees
Vertaald door … Harrie Lemmens
De taal van … de achteruitgang
Ype
Van Aaf tot z: maar echt!
Tamtam: actualiteiten en opinie
Matthias Giesen
Gesignaleerd
Taalergernissen
Trouwe leden
Lezer
Boeken
Taaltje!
Ruggespraak