Neder-L-cartoon #46

De Taalprof heeft moeite met de aanhangers
van de Regel van de Foutieve Beknopte Bijzin