Vacature: FWO doctoraatsbursaal moderne Nederlandse literatuur

In de Onderzoeksgroep Literatuur en Cultuur (afdeling Moderne Nederlandse literatuur) van de KU Leuven is er een vacature voor een

FWO doctoraatsbursaal moderne Nederlandse literatuur

De onderzoeksgroep ‘Literatuur en cultuur’ is een afdeling van de onderzoekseenheid ‘Literatuurwetenschap’. De onderzoeksgroep verricht zowel theoretisch als literair-historisch en empirisch onderzoek naar de profilering van literatuur en van de literatuurstudie binnen de context van een bredere cultuur.Project
Titel
Lijsten vertellen: een dynamische studie van de aard en de functie van literaire lijsten (FWO project G097415N); http://www.kuleuven.be/onderzoek/onderzoeksdatabank/project/3H15/3H150086.htm

Inhoud
Dit project sluit aan bij ‘Literature and Knowledge Studies’. Het vertrekt vanuit twee constateringen: (a) de moderne wetenschap en de moderne roman ontstonden in dezelfde periode en (b) de legitimatie van het romangenre was voor een belangrijk deel afhankelijk van zijn kennisfunctie: de roman verspreidde en populariseerde (wetenschappelijke) kennis. Deze wisselwerking tussen kennis en literatuur wordt traditioneel benaderd vanuit een discursief (uitweiding en vertelling) en een encyclopedisch standpunt (bv. de roman als archief en database). Het project verbindt die twee invalshoeken door literaire lijsten te onderzoeken. Dergelijke lijsten zijn een relatief eenvoudige encyclopedische techniek die uitweidt en het verhaal lijkt te verstoren.

Het project analyseert die lijsten in 12 moderne romans van Multatuli tot Grunberg (1860-2010) en zal daarbij aandacht hebben voor (1) de vorm en inhoud van de lijst op zichzelf; (2) de functie van de lijst binnen de fictionele, narratieve tekst én de factuele, referentiële context; (3) de evolutie op het vlak van vorm, inhoud en functie van literaire lijsten tussen 1860 en 2010. Het resultaat van dit onderzoek verheldert de aard en rol van de literaire lijst en werpt een nieuw licht op de romanontwikkeling.

Profiel

  • master in taal- en letterkunde of gelijkwaardig diploma
  • uitstekende studieresultaten 
  • masterproef in moderne Nederlandse letterkunde
  • aantoonbare kennis van narratologie
  • kunnen werken in teamverband: deelnemen aan initiatieven van de groep Moderne Nederlandse Literatuur, co-publicatie
Functie

  •  de kandidaat voert het hierboven vermelde onderzoeksproject uit
  •  hij of zij publiceert hierover in nationale en internationale tijdschriften
  •  hij of zij presenteert de resultaten van het onderzoek op nationale en internationale congressen
  •  hij of zij werkt mee aan de organisatie van een internationale workshop over dit onderzoek, georganiseerd aan de UA (copromotor van dit project)
  •  hij of zij schrijft een proefschrift dat openbaar verdedigd wordt voor eind mei 2019 aan de KU Leuven 
Aanbod

Voltijdse tewerkstelling als doctoraatsbursaal (FWO) van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2019.

Interesse
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Bart Vervaeck, tel.: +32 16 32 48 45, mail: bart.vervaeck@kuleuven.be

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 07/07/2015 via onze online sollicitatietoepassing