Scriptieprijs Poëziecentrum


Het Poëziecentrum wil de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in Nederlandse vertaling stimuleren en richt daartoe een tweejaarlijkse scriptieprijs voor poëzie in.
Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in de twee voorgaande academisch jaren voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, om een graad als MA of licentiaat te behalen.
Poëziecentrum voorziet 3 prijzen. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een jaar lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs  is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar.

De uiterste inzenddatum voor de volgende editie is 30 september 2015. Scripties worden op papier ingezonden in viervoud naar: 
Poëziecentrum vzw Scriptieprijs Vrijdagmarkt 36 9000 Gent 
en worden vergezeld van een brief met volgende gegevens: Voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, afstudeerrichting, universiteit/hogeschool, naam van de promotor, een samenvatting van de scriptie van maximaal 1 A4. Daarnaast wordt ook een digitale versie verstuurd naar carl.destrycker@poeziecentrum.be.
Meer informatie is te vinden in het volledige reglement.