Nieuwe Master Interdisciplinaire Neerlandistiek

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Niederländische Philologie

Vanaf oktober 2015 gaat aan het Institut für Niederländische Philologie in Münster een nieuwe Masteropleiding van start:  Interdisciplinaire Neerlandistiek. Deze opleiding biedt een interdisciplinair en flexibel programma waarin studenten hun studietraject naar eigen belangstelling kunnen aanpassen: óf een opleiding met Nederlandse taal, literatuur en cultuur óf met literair vertalen en cultuurtransfer als zwaartepunt. Binnen een externe module kunnen zij kiezen tussen een studiesemester aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, een langere stageperiode of/en colleges in andere vakdisciplines aan de WWU. 

Voor verdere infomatie zie