IVN-Witboek met reacties op de bezuinigingen van de Taalunie

Door het bestuur van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Nog nooit heeft een mededeling van de Taalunie zoveel reacties losgemaakt als de plotse bezuinigingen die medio april werden aangekondigd. Het IVN-bestuur besloot dan ook in een vroeg stadium om een Witboek aan te leggen van de reacties die wij van onze leden ontvingen, samen met de bijdragen voor een breder publiek die vooral op Neder-L zijn verschenen.

Dit Witboek bundelt de reacties en suggesties van ruim 400 personen en verenigingen die zich betrokken voelen bij de taal en de cultuur van Nederland, Vlaanderen en Suriname. Daarmee is dit Witboek het onomstotelijke bewijs dat de veronderstelling van de Taalunie dat er sprake zou zijn van ‘onrust bij vertegenwoordigers van een aantal belangrijke organisaties’ onjuist is. De boosheid en het onbegrip over de maatregelen is niet gebonden aan één plek, of één clubje.

Dit Witboek maakt naast bezorgdheid en onbegrip, ook de wereldwijde betrokkenheid bij de neerlandistiek zichtbaar. Bovendien bundelt het Witboek een veelheid aan ideeën en suggesties voor de toekomst.

Dit Witboek is eerder vandaag door onze voorzitter in het bijzijn van de Algemeen Secretaris van de NTU aangeboden tijdens een onderhoud op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag. Over het verloop van dat gesprek zullen wij onze leden op maandag 15 juni inlichten.