Beste mevrouw Bussemaker

Door Marc van Oostendorp


Ik richt me in de video van deze week rechtstreeks tot de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.