Taalunie: Wie verspreidt er onjuiste informatie?

Als ik de reactie van Geert Joris op de column van Marc van Oostendorp goed begrijp, dan is de Taalunie eigenlijk ontzettend goed bezig en worden de kerntaken juist niet veronachtzaamd. Maar in zijn verhaal staan wel een aantal ongefundeerde meningen over het functioneren van zijn eigen Erasmus Taalcentrum, zomercursussen en Algemeen Secretariaat. Dat komt de discussie niet ten goede en biedt weinig vertrouwen. Als Joris met open vizier met het veld in debat wil gaan maar daarbij zelf niet goed geïnformeerd is of zelfs informatie achterhoudt dan komen we niet veel verder, om het maar zacht uit te drukken. 

Stewards en militairen zouden bij het ETC in Jakarta bijna gratis les hebben gekregen alsmede mensen die in het toerisme willen werken. Mag ik Joris erop wijzen dat deze stewards/stewardessen van Garuda en de officieren van de Indonesische marine hiervoor gewoon de marktconforme prijzen hebben moeten betalen? En wie zijn die mensen die in het toerisme willen werken? Misschien zou Joris eens bij het ETC een werkbezoek moeten afleggen voordat u ongefundeerde meningen formuleert.

De zomercursussen zijn volgens Joris de laatste tijd nauwelijks veranderd. Het veld zou hebben gezegd dat deze zomercursussen niet de beste manier zijn om studenten aan te zetten tot verdieping in de Nederlandstalige cultuur. Mag ik hem erop wijzen dat de zomercursussen juist wel zijn aangepast en dat de laatste veranderingen dateren van 2011? Ik beschouw mezelf als iemand uit het veld en bij mijn weten hebben de docenten juist precies het tegenovergestelde te kennen gegeven: deze zomercursussen zijn essentieel voor onze studenten. En, los van het feit dat het zinnetje dat de Algemeen Secretaris “iets wil gaan opzetten waar de student werkelijk iets aan heeft” beledigend is voor alle betrokkenen bij de zomercursussen, wat gaat er dan concreet voor in de plaats komen?

Joris reageert als door een wesp gestoken op het artikel van Marc van Oostendorp die “zich baseert op onjuiste informatie”, waarbij hij doelt op de passage over de propaganda. Ik vrees dat Marc van Oostendorp juist prima geïnformeerd is dat de afdeling voorlichting onder Joris’ leiding juist met bijna 300% is gegroeid.

Zou Geert Joris de volgende keer ons echt met open vizier tegemoet willen treden en ons geen zand in de ogen willen strooien? Bij voorbaat dank.