Studienamiddag Het dichterschap in scène gezet (07/05/2015 – Gent)

Na succesvolle studiedagen over ‘Het beeld van de dichter’, ‘De dichter-editeur’ en ‘Poëziebemiddelaars’ organiseren de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde-Afdeling Nederlands), de onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent), Poëziecentrum (Gent) en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL, Gent) een nieuwe studiebijeenkomst met als titel Het dichterschap in scène gezet.
 
Focus van deze studienamiddag is de ‘posture’ van Nederlandstalige dichters. De term discursieve en non-discursieve posture is geijkt door de Zwitserse literatuurtheoreticus Jérôme Meizoz en nauwelijks verdisconteerd in het poëzieonderzoek van het Nederlandse taalgebied. Niet zozeer de strategieën en overwegingen die ten grondslag liggen aan de beeldvorming over auteurs is ons uitgangspunt.
Onderzoeksvragen die centraal staan zijn: welk beeld construeren dichters van hun dichterschap en hoe? Wat is de band tussen leven en werk, welke privémythes houden zij in stand, hoe is hun literair-strategisch gedrag, hun verschijningswijze en hoe verhouden die aspecten van het literaire leven zich tot hun werk en hun poëtica? Met andere woorden: hoe ensceneren dichters hun particuliere verschijning in het literaire strijdperk? Dit soort vragen willen we aan de orde stellen.
 
Het programma kan hier worden bekeken.
 

Organiserend comité: Carl de Strycker, Yves T’Sjoen en Bert van Raemdonck.
Locatie: Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, BE-9000 Gent / Toegang: gratis
Info en reserveren: tel.09 2252225 of events@poeziecentrum.be