Scriptieprijs Achttiende Eeuw 2014 (deadline 1 juli 2015)

Jaarlijks reikt de Werkgroep Achttiende Eeuw de Scriptieprijs Achttiende Eeuw uit aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient in 2014 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden. Zowel scripties in het Nederlands als het Engels komen in aanmerking.

De prijs bestaat uit een korte voorstelling van de scriptie op het jaarcongres van de Werkgroep 18deEeuw, een geldbedrag van € 250 en de mogelijkheid tot publicatie van de scriptie in artikelvorm in het tijdschrift De Achttiende Eeuw.
De inzendtermijn voor de Scriptieprijs Achttiende Eeuw sluit op 1 juli 2015. De scriptie dient in drievoud te worden toegestuurd aan:
Klaas Van Gelder
Universiteit Gent – Vakgroep Geschiedenis
Sint-Pietersnieuwstraat 35 (Ufo)
9000 Gent
België
Van de auteur wordt verder een beknopt curriculum vitae verwacht, aangevuld met enkele gegevens over de scriptie, zoals de periode van verslaglegging, naam van de begeleider(s) en de onderwijsinstelling.