Oproep: artikelen over Delpher

Voor een themanummer over Delpher (de online toegang tot gedigitaliseerd historisch tekstmateriaal) is TS> Tijdschrift voor Tijdschriftstudies op zoek naar bijdragen vanuit verschillende disciplines (zoals Nederlands, Cultuur- en Kunstgeschiedenis, Mediastudies, Tijdschriftstudies, Communicatiewetenschap en gerelateerde vakgebieden) die (voor een deel) gebaseerd zijn op, reflecteren op, of gebruik maken van Delphers digitale collecties.

Voorstellen (max. 400 woorden) voor artikelen en essays kunnen voor 1 JUNI 2015 (verruimde deadline) gestuurd worden naar tijdschriftstudies@let.ru.nl. Geaccepteerde voorstellen worden als onderzoeksartikel (6000 woorden) of reflectief essay (3000 woorden) verwacht in september 2015. Zie voor meer informatie en auteursrichtlijnen: http://www.tijdschriftstudies.nl

Lees de volledige Call for Papers (Engels en Nederlands).