18 juni 2015: Frans Kellendonk en de andersheid

Lokatie: Universiteit Leiden, Universiteitsbibliotheek, Witte singel 26-27, Vossiuszaal, 2e etage.
     
Frans Kellendonk (1951-1990) is de auteur van een klein oeuvre van grote betekenis. In romans als Mystiek Lichaam, novellen als De Nietsnut, en in essays over Vondel of Henry James liet hij zien niet alleen een fabelachtig stilist te zijn, maar vooral iemand die ons veel te vertellen heeft. Steeds gaat het Kellendonk om de vraag hoe we ons dienen te verhouden tot de ‘ander’: of de ander nu God is, een Egyptische schoonmaker of een travestiet in Birmingham: ‘Liefde is de ander als subject erkennen, maar dat niet alleen, het is ook de ander zijn voorzover onze eigen subjectiviteit ons dit toestaat. Moraal is het geheel van strategische wegen leidend tot dit doel’, schreef Kellendonk op zijn 22ste in een van zijn onlangs verschenen Brieven. Wat betekent dit voor de liefde, maar ook voor de gemeenschap en voor kunst? 

Op donderdag 18 juni zullen neerlandici en literatuurwetenschappers zich gezamenlijk buigen over die vragen op een symposium over het oeuvre van Kellendonk. Deelname is gratis, voor leraren kan deze dag gelden als een nascholingsdag.
  

09:30-10:00 Inloop en koffie

  

10:00-10:35 Ernst van Alphen:Letter en Geest van een postmoderne geloofsbelijdenis’
10:35-11:10 Frans-Willem Korsten: ’Harmonie als het andere: het katholieke ideaal’

     

11:10-11:20 Koffiepauze

      

11:20-11:55 Agnes Andeweg: ’Schaamte in het werk van Frans Kellendonk’
11:55-12:30 Matthieu Sergier: ’Frans Kellendonk en het andere uit de fictie’

     

12:30 – 13:30 Lunch

13:30-14:05 Jaap Goedegebuure: ’De gekunstelde vormen zijn mij het liefst. Over de transformatie van feiten naar fictie in Frans Kellendonks oeuvre’
14:05-14:30 Looi van Kessel: ’Radicale negativiteit. Sinthomosexuality en de doodsdrift in Mystiek Lichaam’

     

14:30-14:40 Koffiepauze

  

14:40-15:15 Liesbeth Korthals-Altes: ’Kellendonk ironisch? Over leeshoudingen en de attributie van een ”ethos” aan een schrijver’
15:15-15:25 Presentatie van de studenten Nederlands: ’Geschrapte fragmenten Bouwval: Langeur opnieuw geframed’

  

15:25-15:45 Bezichtiging Kellendonkarchief

  

16:00-17:00 Borrel @De Grote Beer

  

17:00-18:30 NRC Leesclub Live

voor meer informatie en aanmelden.