Website: Rederijkers Zeeland

De website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ verzamelt alle informatie over de Zeeuwse rederijkerskamers, vermeldt onderzoeksvorderingen en publiceert blogs (aanmelden kan via de website) over de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Het is al weer een paar jaar geleden dat onder leiding van Arjan van Dixhoorn (Hurgronje hoogleraar Geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan het University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), te Middelburg) en Bart Ramakers (hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen) het project Rederijkers Zeeland is gestart. 

In het kader van dit project zijn er inmiddels op tal van plaatsen in Zeeland lokale initiatieven van de grond gekomen voor onderzoek naar de rederijkers in deze provincie. Sommige hebben een editie en wellicht een promotie als doel, zoals de uitgave van het dicht- en toneelhandschrift van  de zestiende-eeuwse rederijker Job Gommers uit Nieuwerkerk (Duiveland). Andere hebben eerder tot doel om, in navolging van de bronnenuitgave van Van Boheemen en Van der Heijden over Holland in hun Retoricaal Memoriaal, alle relevante sporen van rederijkersleven te verzamelen, te ontsluiten en toegankelijk te maken, zoals gebeurt in de werkgroepen Walcheren (Veere), Zeeuw-Vlaanderen (Axel, Hulst) en in Goes in samenwerking met het Goese archief. Er wordt ook individueel gewerkt, zoals bij de onderzoeken naar Jeronimus vander Voort (Vlissingen) of Johan Boudaen Courten (Middelburg). 
Voor liefhebbers zijn er nog tal van mogelijkheden om deel te nemen aan onderzoek of activiteiten of om zelf iets nieuws aan te pakken. Op de Startpagina van de website staan wat voorbeelden vermeld. Ook is het mogelijk om kleinere onderzoeken te verrichten, bijvoorbeeld voor het schrijven van een artikel of het maken van een (eind)scriptie.
 Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Jan van Loon via https://rederijkerszeeland.wordpress.com/contact/ .