Taalsymposium: Taal in een multiculturele samenleving


Op woensdag 20 mei 2015 organiseren Avans Hogeschool en Hogeschooltaal het symposium Taal in een multiculturele samenleving. Bestuurders, taalwetenschappers, docenten en ervaringsdeskundigen zullen met elkaar in gesprek gaan over taaldiversiteit. Daarbij staat het belang van een goede beheersing van het Nederlands om succesvol te kunnen zijn in loopbaan en samenleving centraal.
De sprekers zullen ingaan op actuele thema’s die de opleiders van studenten in het middelbaar en hoger onderwijs bezighouden: het economisch belang van een goede taalbeheersing; de zorgen in de politiek over de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands; niveaubepaling en toetsing; de positie van de anderstaligen in een Europees kader en de dreigende verwaarlozing van het Nederlands onder de druk van Engels als instructietaal.

Het symposium heeft een Vlaams-Nederlands karakter en is bedoeld voor alle docenten, medewerkers en leidinggevenden uit het middelbaar en hoger onderwijs en voor iedereen die geïnteresseerd is in de thema’s rondom taaldiversiteit.
Praktische informatie
Datum: 20 mei 2015
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Locatie: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda
Deelname kost € 95,-, inclusief een bundel met alle lezingen, koffie en thee en een afsluitende borrel.
Voor meer informatie, het complete programma en inschrijven, zie: http://www.taalsymposium.nl/.