Pas verschenen: Spiegel der Letteren 2015, nr. 1

Inhoud van het nummer:
Bram Lambrecht,  ‘Maar met al die mooie gevoelens kunt ge nog geen mooie verzen maken’. Het concept ‘gevoel’ in Kroniek der poëzie van Marnix Gijsen
Jan Baetens,,Raster, album, rest: Vandersteen à l’oeuvre
In Margine
Jan Oosterholt, Overdonderend. Naar aanleiding van Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, Worm en donder
Jeroen Dera, Een bezetene naar waarheid en onpartijdigheid. De radiotoespraak van A.M. de Jong over Bordewijks Bint

Boekbeoordelingen


Joost van Driel over Mike Kestemont, Het gewicht van de auteur. Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur
Suzanne Folkerts over Thérèse de Hemptinne, Veerle Fraeters & María Eugenia Góngora (red.), Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image (1150-1650)
Bas Jongenelen over Charlotte Steenbrugge, Staging Vice. A Study of Dramatic Traditions in Medieval and Sixteenth-Century England and the Low Countries
Lieke van Deinsen over Anna de Haas, Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood op het Nederlandse toneel 1670-1780
Nathalie Kremer over Bram van Oostveldt, Tranen om het alledaagse. Diderot en het verlangen naar natuurlijkheid in het Brusselse theaterleven in de achttiende eeuw
Anna P.H. Geurts over Helmers en France. Dagboek, brieven en gedichten van Jan Fredrik Helmers. 1802. Ed. Marinus van Hattum
Tom Willlaert over Hubert van den Berg & Geert Buelens (ed.), Dan dada doe uw werk! Avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen
Pieter Verstraeten over Jos Borré, Gerard Walschap. Een biografie
Elke Depreter over Hans Demeyer, Carl De Strycker & Sven Vitse (red.), De ruimte van Roggeman
Anneleen Masschelein over Lut Missinne, Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985