Verschenen: TNTL 131/1


Onlangs verschenen: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131 (2015), nr. 1. ISSN: 0040-7550. eISSN (online): 2212-0521.
Inhoud
Artikelen
Josse Bade: auteur van Dit is der zotten ende der narren scip (1500)    
Theo A.J.M. Janssen, Ann Marynissen
De dichter en de vos: Willem en Reynaert         
Roel Zemel
Boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland
Marjolein van Herten
Gosro, Saadi en soefisme als cultuurtekst. Een intertekstuele lectuur van Portretten en een oude droom van Kader Abdolah             
Ewa Dynarowicz

Boekbeoordelingen
Folkerts & Gabriël (red.), A Bunch of Books (2013)
Sarah Laseke
Behschnitt, De Mul & Minnaard (red.) Literature, Language and Multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries (2013)
Sjoerd-Jeroen Moenandar
Hogenbirk & Zemel (red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper (2014)
Jacqueline Wessel
Op de website van het tijdschriftzijn samenvattingen van de artikelen te lezen; de boekbeoordelingen zijn in hun geheel online beschikbaar.