Pas verschenen: De post van Bilderdijk

Onlangs verschenen:
De post van Bilderdijk : een bundel beschouwingen over brieven voor Marinus van Hattum, samengesteld door Gert-Jan Johannes, Joris van Eijnatten en Piet Gerbrandy. – 154 p. ; ill. ;   Amstelveen : Eon Pers, 2015. ISBN 9789077246719.
Verkrijgbaar door overmaking van € 17,50 incl. portokosten (in Nederland) op: IBAN NL66 INGB 0000 9620 42 t.n.v. EON Pers Amstelveen.
‘Als Bilderdijk niet had bestaan, had Marinus van Hattum hem uitgevonden!’ (website Stichting Jacob Campo Weyerman 17-3-2015)

Inhoud:
Ton Geerts, ‘Bilderdijk en de kringloop. Het gebruik van Bilderdijks vignetten door P.J. Uylenbroek’ (brief van Bilderdijk aan P.J. Uylenbroek, 2 juni 1788)
Jan Noordegraaf, ‘Van James Harris naar John Horne Tooke. Twee brieven over taalkunde’ (open brief van Bilderdijk aan J. Grimm, 28 september 1812)
Inger Leemans, ‘Het zwarte koffertje. Bilderdijk in de black box’ (brief van Bilderdijk aan P.J. Uylenbroek, 27 maart 1793)
Dini Helmers, ‘”Had ik nu een huwelyksche voorwaarden gehad”. Een brief aan Marinus van Hattum over het huwelijksgoederenrecht’ (brief van C.R. Bilderdijk-Woesthoven aan Bilderdijk, 6 april 1795)
Gert-Jan Johannes, ‘De dichter en de prozaplank. Bilderdijks brieven als egodocument’ (brief van Bilderdijk aan C.R. Bilderdijk-Woesthoven, 15 februari 1796)
Piet Gerbrandy ‘Orde noch samenhang? Bilderdijks brieven als literatuur’ (brief van Bilderdijk aan J. de Vries, 15-18 oktober 1805)
Joris van Eijnatten, ‘Pleidooi voor anti-postmodern stofgewroet. Enkele opmerkingen naar aanleiding van het gebruik van voetnoten in het editoriale werk van Marinus van Hattum’ (brief van Bilderdijk aan M. Tydeman, 23 april 1808)
Rick Honings, ‘“Reeds sedert Maandag heb ik opium moeten gebruiken …” Willem Bilderdijk en het imago van de ware dichter’ (brief van Bilderdijk aan J. de Vries, begin 1811)
Lotte Jensen, ‘“Bent u bekend in de Republiek der Letteren?” Napoleon en Bilderdijk’ (brief van Bilderdijk aan H.W. Tydeman, 31 oktober 1811)
Ellen Krol, “Verwin uw smarte” (brief van Bilderdijk aan H.H. Klijn, 22 augustus 1819)
Willem van den Berg, “Een woord schrifts dus van mij” (brief van Bilderdijk aan A.H. Hoffmann von Fallersleben, 24 mei 1824)
Marita Mathijsen, ‘Een toegewijde vriendschap’ (brief van Bilderdijk aan J.J.F. Wap, 8 september 1828)

Peter van Zonneveld, ‘“Een Engel van den Hemel”. Pleidooi voor een biografie van Katharina Wilhelmina Schweickhardt’ (brief van Bilderdijk aan I. da Costa, 15 april 1830)