Heruitgave satirische roman Hofstad van Joh. W. Broedelet

In de PROMINENT-reeks van uitgeverij TIEM verscheen een heruitgave van de satirische romanHofstad uit 1909, geschreven door Joh. W. Broedelet. Hendrik Willem Mesdag komt hier uitgebreid in voor als Leefdaag. Een actueel boek vanwege het Mesdag jaar.

In deze roman neemt Broedelet – de grootvader van Remco Campert – het culturele leven van Den Haag aan het begin van de twintigste eeuw onder de loep. Er is een prominente plaats ingeruimd voor de monumentale figuur van Hendrik Willem Mesdag.

Als waarnemer van de Haagse artistieke en society-kringen schetst Broedelet een humoristisch, maar treffend portret van Hendrik Willem Mesdag, de kunstpaus, die in het Den Haag van zijn tijd zo’n belangrijke plaats innam. Mesdag figureert als de wat knorrige, maar goedmoedige grijsaard die, om het zacht uit te drukken, niet van eigenwaan verstoken is. De centrale plaats die hij als voorzitter van Pulchri Studio innam blijkt in de beschrijving van een van de roemrijke feesten in deze kunstenaarsvereniging.

Daarnaast wekt Mesdags reputatie als schilder van zeegezichten de spotlust op van Broedelet die daarmee laat zien hoe er in zijn tijd door het kunstminnend publiek gekeken werd naar het werk van de beroemde schilder. Het boek geeft dan ook een verrassend beeld van de toenmalige publieke opinie over het Haagse kunstenaarsmilieu waarin Mesdag zo’n centrale rol speelde.  
De heruitgave van Hofstad, voorzien van een verhelderende inleiding en een voorwoord van Remco Campert, geeft een bijzondere inkijk in de culturele omgeving waarin Hendrik Willem Mesdag glorieerde.

Joh. W. Broedelet: Hofstad. ISBN 9789079272358, 160 pp, € 19,95.  www.uitgeverijprominent.nl