Een schoone historie van den Ridder met dat Kruyce : Hoofdstukken 40 en 41 (slot)

Een schoone
Historie van den Ridder met dat Kruyce,
genaemt prins Meliadus,
den eenighgeboren zoon van den keyser Maximiliaen uyt Duytslandt.
Heel wonderlijck en vermakelijck te lesen voor de jeught.
[zoals gedrukt te Amsterdam z.j. door Michiel de Groot]