Frans Kellendonklezing 2015 door Maarten Asscher


Op 23 februari 2015 zal schrijver Maarten Asscher de Frans Kellendonklezing 2015 uitspreken aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, onder de titel Engagement, taal en verbeelding.
Inhoud
Van tijd tot tijd klinken er oproepen aan het adres van Nederlandse schrijvers om meer engagement te tonen. De Nederlandse literatuur zou zich te veel met zichzelf en te weinig met de problemen van de wereld bezighouden. Een juiste constatering, een terecht verwijt? En waar komt die verplichting tot literair engagement uit voort? Uit een morele verplichting? Een maatschappelijke taak? En waar moet dat engagement dan uit bestaan?
In zijn Kellendonklezing Engagement, taal en verbeelding gaat de schrijver op zoek naar verschillende soorten literair engagement en naar een benadering van het engagement, die niet alleen recht doet aan de kennelijke behoeften in dit opzicht van de maatschappij, maar vooral aan de aard van het literair schrijverschap.

Frans Kellendonklezing
De Frans Kellendonklezing is een literaire lezing, sinds 1993 georganiseerd door de Radboud Universiteit Nijmegen ter nagedachtenis aan Frans Kellendonk. Kellendonk is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Nijmeegse Universiteit. De lezingen worden in brochure-vorm uitgegeven door de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.
Praktische informatie
Datum: maandag 23 februari 2015
Tijd: 16.15 uur
Locatie: Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Toegang: € 15,-, over te maken op rekening NL24INGB0001363505 t.n.v. STG KU-Radboud Universiteit Nijmegen, o.v.v. uw achternaam en nummer 695 00 01