Crowdfunding: een Gelders meesterwerk restaurerenTe breekbaar om nog aan te raken, te mooi om onbekend te zijn. Op 23 februari is het beroemde gebedenboek van hertogin Maria van Gelre exact zeshonderd jaar oud. Het is de grootste kunstschat uit middeleeuws Gelderland, maar het boek kan niet onderzocht worden omdat het dringend gerestaureerd moet worden. Mediëvist Johan Oosterman van de Radboud Universiteit wil dat met behulp van crowdfunding realiseren.
Hertogin Maria van Gelre zelf gaf opdracht tot het maken van dit meest ambitieuze en bijzondere gebedenboek uit die jaren. Het is een meesterwerk dat haar vroomheid en klasse weerspiegelde: met de hand geschreven in – en dat is opvallend – de volkstaal. Ingericht naar haar persoonlijke wensen met meer dan duizend pagina’s vol heiligen, prachtige illustraties en gemaakt in Gelderland. 
Cruciale schakel

Het boek is sterk beïnvloed door het werk van de beroemde miniaturisten Gebroeders van Limburg en is een cruciale schakel in de cultuurgeschiedenis van Nederland. Maar hoe is het gemaakt? Waarom koos Maria voor teksten in de landstaal en niet voor het veel gebruikelijker Latijn? Wat leert het boek ons over de vroege geschiedenis van de Nederlandse kunst? 

Restauratie noodzakelijk
Helaas is het boek door eeuwen van gebruik zo kwetsbaar en beschadigd geraakt dat dit soort vragen niet beantwoord kunnen worden. Het ligt opgesloten in een doos in de Staatbibliotheek in Berlijn. Restauratie is noodzakelijk! 

Johan Oosterman: ‘Het gebedenboek van Maria van Gelre verdient door zijn bijzondere vorm een eigen plek in de geschiedenis. Ik wil het boek laten restaureren en weer toegankelijk maken, zodat het opnieuw tentoongesteld en onderzocht kan worden. Daarvoor is geld nodig, om te beginnen 25.000 euro. Iedereen die dat wil kan grote of kleine bijdragen leveren aan het project, bij voorbeeld door een bladzijde te adopteren.’

Eerste crowdfunding project vanuit Radboud Universiteit
De crowdfunding voor het project van Johan Oosterman loopt via een nieuw, eigen platform van de Radboud Universiteit. Femke de Jong, hoofd afdeling Relatieontwikkeling & Fondsenwerving: ‘De basisfinanciering voor de kerntaken van de universiteit is helaas niet voldoende om alles te financieren dat de universiteit zou willen bieden. Met dit platform kunnen onze onderzoekers zelf maatschappelijk relevant onderzoek in de schijnwerpers zetten en het publiek vragen om bij te dragen.’

Geïnteresseerden kunnen het project steunen met bijdragen van 15 tot en met 1000 euro. Beloningen variëren van een digitale scan met toelichting, een speciale lezing tot een reis naar Berlijn, waar het gebedenboek in de Staatsbibliotheek ligt. Iedereen kan nu al bijdragen via www.ru.nl/crowdfunding of door een bijdrage over te maken op NL30INGB0003816721 o.v.v. Maria van Gelre. De officiële aftrap is vrijdag 27 februari op een bijeenkomst met genodigden in Museum Het Valkhof.
Een korte video over het Gebedenboek:
Volg het project via:
Volg Johan Oosterman via