Call for papers: Sociolinguistics Circle 2015


Call for papers: Sociolinguistics Circle 2015
Gent (België), 27 maart
Beschrijving van de conferentie
Na een succesvolle eerste editie in Groningen, kondigen we met plezier de tweede conferentiedag aan van de Sociolinguistics Circle, die zal plaatsvinden in Gent op 27 maart 2015. De Sociolinguistics Circle is een initiatief van een groep onderzoekers uit de Lage Landen (zie hieronder). Het doel van de conferentie is studenten en onderzoekers met een link met de Lage Landen samen te brengen om te praten over thema’s als taalvariatie, sociolinguïstiek en de sociale dynamiek van taal. Vooral studenten worden aangemoedigd zich voor deze conferentie aan te melden; de conferentie staat open voor onderzoek op alle niveaus.
Call for papers
Abstracts voor paper- en posterpresentaties (over om het even welke taalvariëteit) kunnen vanaf nu ingediend worden. We verwelkomen abstracts over onderwerpen binnen de variatielinguïstiek, sociolinguïstiek, linguïstische antropologie, dialectologie of gerelateerde disciplines. Abstracts van maximaal 300 woorden (exclusief bibliografische verwijzingen), opgesteld in het Engels of het Nederlands, kunnen naar sociolinguisticscircle@gmail.comworden gestuurd voor 12 januari 2015.

Organiserend comité (Universiteit Gent)
Johan De Caluwe
Steven Delarue
Veronique De Tier
Anne-Sophie Ghyselen
Inge Van Lancker
Leden van de Sociolinguistics Circle
Leonie Cornips (Meertens Instituut / Universiteit Maastricht)
Stefan Grondelaers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Nanna Haug Hilton (Rijksuniversiteit Groningen)
Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
Remco Knooihuizen (Rijksuniversiteit Groningen)
Jacomine Nortier (Universiteit Utrecht)
Jos Swanenberg (Universiteit van Tilburg)
Veronique De Tier (Universiteit Gent)
Hans Van de Velde (Fryske Akademy)