Uitnodiging Studiemiddag 21 november: Thuis in vroegmodern Nederland

Op vrijdag 21 november 2014 organiseert de SVVT een najaarsstudiemiddag met als thema Thuis in vroegmodern Nederland. Heidi de Mare en Sanne Muurling zullen tijdens deze middag een lezing geven. Heidi promoveerde in 2003 cum laude op het proefschrift Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden EeuwSanne won in 2010 de scriptieprijs van het historisch tijdschrift Holland voor de scriptie Ideologische constructie of materiële werkelijkheid? Hollandse huiselijkheid tussen concept en fenomeen in de zeventiende en achttiende eeuw. Vanwege het thema van de studiemiddag zal deze plaatsvinden in een huiskamer. U bent van harte welkom op Twijnstraat aan de Werf, nummer 11 (3511 ZE) in Utrechtvanaf 14u.
Programma

14.00u-14.30u: Inloop met koffie en thee
14.30u-15.30u: Lezing Sanne Muurling
15.30u-16.30u: Lezing Heidi de Mare
16.30u-17.00u: Borrel
Wij hopen u te zien op vrijdagmiddag 21 november 2014! Iedereen is welkom; geeft u uw komst i.v.m. het gelimiteerde aantal plaatsen even door aan Sophie Reinders (info.svvt@gmail.com)? Na aanmelding sturen wij u een routebeschrijving toe.
Met vriendelijke groet,
Het SVVT-bestuur