Pas verschenen: Patroon en argument

Onlangs verschenen: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, onder redactie van Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde en Sara Verbrugge.

Inhoud
Over patronen in taal en visies met verrassende argumenten in de Nederlandse taalkunde. Naar aanleiding van het emeritaat van de Leuvense hoogleraren William Van Belle en Joop van der Horst hebben niet minder dan 80 collega’s uit binnen- en buitenland samen 53 artikelen geschreven over een breed scala van thema’s in de Nederlandse en algemene taalkunde. De titel ‘patroon en argument’ verwijst naar de belangstelling van de beide jubilarissen voor patronen in taal – van het grammaticale microniveau tot het taalpolitieke en taalhistorische macroniveau – en naar hun talent om hun visies te ondersteunen met uiteenlopende en vaak verrassende argumenten, zowel van technische als van meer beschouwende aard. Die veelzijdige eruditie is ook weerspiegeld in de bijdragen, die verschillend in opzet, toon en onderwerp zijn, en gezamenlijk een stand van zaken geven van het onderzoek in de Nederlandse taalkunde.
Voor een overzicht van de bijdragers en een gedetailleerde inhoudsopgave, zie de website van de uitgever.
Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde en Sara Verbrugge (red.): Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Leuven University Press, 2014. 784 pagina’s. ISBN: 9789462700147. Prijs: € 79,50