Gezelle-studiedag


Op zaterdag 29 november 2014 organiseert het Guido Gezellegenootschap een studiedag in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum, Dijver 12 te Brugge. Met steun van de Stad Brugge, Dienst Cultuur.
Thema : De negentiende-eeuwse katholieke kerk, een strijdende kerk
10.00 u. Welkom met koffie
10.30 u. Verwelkoming en inleiding door de voorzitter dr. Jan Geens
10.45 u. Prof. dr.Jan De Maeyer spreekt over “De Kerk van Gezelle: een strijdende kerk in/om de      moderniteit.”
Discussie.
Vrije lunch
14.15 u.: Dr. Evelyne Bouwers (Mainz) houdt een lezing onder de titel: “Katholicisme en geweld in de lange negentiende eeuw. ContinuÏteiten en veranderingen vanuit Europees perspectief”,  en stelt haar Europees project voor omtrent “religie en geweld”.
Discussie.
16.00 u. Afsluiting van de studiedag.
De deelnameprijs bedraagt € 10,-. Inschrijving vooraf door overschrijving van € 10,- op de rekening van het Guido Gezellegenootschap IBAN: BE09 4310 7161 4157  BIC: KREDBEBB.
Meer informatie en inschrijven kan via Willy Le Loup leloup.w@gmail.com, Inge Geysen Inge.geysen@brugge.be, of Jan Geens Jan.geens1@telenet.be.