Dat heeft Bestuursondersteuning mooi bereikt!

Eindelijk weer een aflevering in de gruwelserie De verleden tijd van lijken!

Door Marc van Oostendorp

Wat voorafging: alle leden van Rie Velds vakgroep zijn veranderd in managers. Zijzelf doet nog onderzoek en geeft nog onderwijs, maar ze zitten achter haar aan!

Het gevaarlijkste moment van de dag was als de e-mail binnenkwam. Rie had besloten dat ze slechts één uur per dag in haar Inbox zou kijken. Wanneer ze dat deed, nam ze een aantal veiligheidsmaatregelen: rondom haar beeldscherm hing ze portretjes van belangrijke onderzoekers uit heden en verleden, waar ze tussen twee e-mails door telkens even naar keek. Na elke vijfde mail las ze steeds even in een wetenschappelijk artikel, en na twintig e-mails keek ze even op Blackboard om te zien of er een student op het forum gereageerd had. 
Alles deed ze om te voorkomen dat zij als laatste ook in een manager zou veranderen, want dat zou het einde van de vakgroep betekenen. Niemand zou ooit nog een student begeleiden, omdat iedereen te druk bezig zou zijn een zo mooi mogelijke kaft voor het volgende zelfevaluatierapport te kiezen. Niemand zou nog onderzoek doen omdat men te druk bezig was in commissies die plattegronden van nooit te bouwen ‘laboratoria’ zaten te bestuderen. 
Ah, daar had je het al. Een e-mail van Bestuursondersteuning.

De ondersteunende diensten waren het gevaarlijkst omdat ze van alles van je wilden. Hun toon was altijd bars en gebiedend. In hoog tempo stuurden ze e-mails: hoe vaak hebben we nu al niet gezegd dat u zo snel mogelijk via een nieuw internetformulier uw nevenfuncties moet opgeven. Sinds ook de secretaresses managers waren gaan heten, noemden ze zich ondersteuning, zaten in een apart, beveiligd gebouw, en vielen het personeel dat nog werkte lastig met hun dwingende geondersteun.

Deze mail heette ‘Lancering Database commissies Geesteswetenschappen‘. Rie fronste haar wenkbrauwen. Was ze iets vergeten? Had zij een database moeten lanceren? Zou ze tijdens haar eerstvolgende functioneringsgesprek geconfronteerd worden met het feit dat zij de afdeling Bestuursondersteuning niet voldoende ondersteunde?

“Met veel trots”, zo begon de e-mail, “presenteert Bestuursondersteuning de definitieve Database commissies Geesteswetenschappen! Je hebt eerder al met een voorlopige versie kennis kunnen maken. Op 15 oktober starten de nieuwe termijnen van bijna alle leden van examencommissies, opleidingsbesturen, opleidingscommissies en toelatingscommissies. Een mooi moment om dit systeem te lanceren.
De database in het kort: een makkelijk zoeksysteem waarmee je alle commissiesamenstellingen, samenstellingen van Management Teams van instituten en studiecoördinatoren in de faculteit kunt oproepen. De database kent ook exporteermogelijkheden voor bijvoorbeeld groepen e-mailadressen. De afdeling Bestuursondersteuning beheert deze gegevens en werkt hiervoor samen met andere stafafdelingen.”

Hierna volgden nog enkele bullet points waarin een en ander door een de afdeling Bestuursondersteuning ondersteunende professionele tekstschrijver nogmaals kernachtig op een rijtje werden gezet, alsmede de oproep om “positieve ervaringen” met de database te delen met het aanspreekpunt van Bestuursondersteuning.

De gruwel sloeg Rie om het hart. Terwijl zij zelf, net als alle leden van hun veel te kleine vakgroep, lid was van minstens twee gremia (sommige vakgroepen hadden minder leden dan commissies, daar viel niets aan te doen, dat moest nu eenmaal van de wet), merkte ze ineens dat ze tijdens het lezen van de mail niet alleen zelf trots (‘dat heeft onze Bestuursondersteuning toch maar mooi bereikt!’) maar ook vreugde had gevoeld (‘In een keer alle e-mailadressen exporteren! Wat handig!’)

Zij zou toch ook niet langzaam maar zeker in een manager aan het veranderen zijn. Snel keek ze naar een foto van Klaas Heeroma. Viel het nog te keren?