Congres 45 Jaar Studie Nederlands in Indonesië [Tweede aankondiging]


Ter gelegenheid van het vijfenveertigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 14-17 april 2015 het zesde Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands in Indonesië worden gehouden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties, waarna op de vierde dag het congres feestelijk wordt afgesloten met een excursie naar de beroemde plantentuin in Bogor. Het thema van het congres zal zijn: Multiculturaliteit in taal, literatuur en cultuur.
De vakgroep Nederlands wil graag alle belangstellenden uitnodigen een bijdrage binnen dit congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren. Overigens beschikt de vakgroep niet over fondsen om internationale reiskosten of verblijfskosten in Jakarta te bekostigen. Aanmelden kan tot 1 februari 2015. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Eliza Gustinelly, Voorzitter congrescomité: congresbelanda15@gmail.com.
Graag cc van uw correspondentie naar: keesgroeneboer@erastaal.or.id.