Uitslag van de Grote(-)Vondelquiz


Op 15 juli 2014 verscheen op Neder-L de Grote(-)Vondelquiz, die betrekking had op al Vondels toneelstukken. Wie alle vragen goed had beantwoord, kreeg 33 letters te zien die te samen de slotregel vormden van het beroemde hekeldicht ‘Roskam’. Uit deze regel was het woord ‘gebeente’ weggelaten. Na één dag waren de juiste antwoorden en het ontbrekende woord mij al toegezonden door een zeer enthousiaste Janien Benaets. Zij is dan ook de terechte winnaar van een exemplaar van Vondels Joseph, een bijbelse tragedie

Voor degenen die er niet in geslaagd zijn de oplossing te vinden, volgen hier de antwoorden op de 33 vragen.
 1. ‘D’: Adonias of Rampzalige Kroonzucht 1661; deze spreuk slaat op Jacob de Graeff
 2. ‘I’: Trachin, Herkules in Trachin 1668
 3. ‘E’: Jeptha of offerbelofte 1659
 4. ‘S’: Salmoneus 1657; het stuk Lucifer werd kort na de première verboden
 5. ‘T’: Ifigenie in Tauren 1666
 6. ‘A’: Adam,  Adam in Ballingschap of aller treurspeelen treurspel 1664
 7. ‘N’; Noah, of ondergang der eerste weerelt 1667
 8. ‘D’: Sidonia, Salomon werd verliefd op haar; Salomon 1648
 9. ‘H’: Hippolytus; Hippolytus of Rampsalige Kuyscheid 1628
 10. ‘I’; Lucifer 1654
 11. ‘E’; Elektra van Sophocles 1639
 12. ‘L’; Klaerissen, Gysbrecht van Aemstel, d’ondergang van zijn stad en zijn ballingschap 1637
 13. ‘O’:  Euboeers & remonstranten, Palamedes oft vermoorde onnooselheyd 1625
 14. ‘N’: Pynas, Jan; Joseph in Dothan 1640
 15. ‘G’: Gebroeders 1640
 16. ‘E’: Egypten; Joseph in Egypten 1640
 17. ‘B’: Burgerhart; Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit 1663
 18. ‘U’: Zungchin of ondergang der Sineesche heerschappye 1667
 19. ‘C’: Chusai; Koning David in ballingschap 1660
 20. ‘K’: Koning David herstelt 1660
 21. ‘T’: Thebe; Euripides’ Feniciaensche of Gebroeders van Thebe 1668
 22. ‘D’: Maeghden 1639
 23. ‘O’: Rozemont [onvoltooid]
 24. ‘E’: Koning Edipus; Joan Huidekooper .
 25. ‘N’: Faëton of reuckeloze stoutheit 1663
 26. ‘T’: Maria Stuart of gemartelde majesteit 1646; Matura arista
 27. ‘D’: De Amsteldamsche Hecuba 1626
 28. ‘O’: honing; Samson of heilige wraeck 1660
 29. ‘R’: Hierusalem verwoest 1620; C.P. Hooft was de vader van P.C. Hooft
 30. ‘V’: verlossing; Het Pascha ofte de verlossinge Israels uut Egijpten 1612
 31. ‘I’: Huigh de Groots Josef of Sofompaneas 1635, ook bekend als Joseph in ‘t Hof
 32. ‘E’: Peter en Pauwels 1641
 33. ‘L’: Lantspel / Leeuwendalers 1647 .
“Die stand hiel ongebuckt, doen ’t dor gebeente viel”